Uppslagsbok för knivrecensenter

Inlägg postat 26/05/2023

Vad jag tittar på när jag recenserar knivar – de 100 punkterna!

Den här genomgången är en lätt reviderad version av en text jag publicerade för flera år sedan. Den ingick i en liten serie som ämnade förklara hur åtminstone jag resonerar och tänker när jag recenserar något. Bakom en sammanfattning som kanske lyder “Kniven skär väl, har godkänd ergonomi men upplevs lite tung i hand samt är trevlig att se på” döljer sig en hel del visade det sig.

Så här formulerade jag mig om ämnet då det begav sig.

För att travestera ett känt filmcitat “Livet är som en låda knivar, du vet aldrig vad du får”.

Nu blir det “nörderi” på hög nivå. Dags att gräva ned sig i specialintressenas allra djupaste träsk och förbli där ett gott tag.

Det här med att recensera något blir vad man gör det till och det gäller förstås inte bara knivar utan allehanda ting.

För att sortera i tankebanorna har jag under en period valt att sätta de olika delarna jag undersöker när jag recenserar fällknivar på pränt. Det blev en tämligen diger lista visade det sig. Det är fler detaljer som studeras än vad man vid första anblicken kan tro. Sen gäller det att sammanfatta alla intryck och koka ned det till en läsbar text även om jag tenderar att vara tämligen utförlig därvidlag. Kanske till och med långrandig?

Listan är inte komplett än och det här är en text som kommer att revideras efter hand men i skrivande stund omfattar mer än etthundra punkter och ser ut som följer:

A. Första intryck

Hur ser kniven ut och hur upplevs den inledningsvis?

(förpackning/ask/låda)

1. Vilket formspråk har kniven?

 • Är den: Traditionell/modern?
 • Liten/stor?
 • Slank/grov?
 • Lätt/tung?
 • Har den: Format/rakt handtag?
 • Mycket/lite friktion i greppet?
 • Finns det något tydligt utmärkande eller unikt?

2. Hur är detaljerna utformade?

 • Vilken typ av skruvar är aktuella? Mejsel/stjärn/torx/specialhuvuden, storlek, pivot – dekorativ eller standard etc?
 • Hur ser eventuellt clip ut? Utseende och placering, flyttbart eller ej?

3. Vilken färgställning är aktuell?

 • : Blad?
 • Sidor/skollor/bolster?
 • Skruvar, pivot, ram?
 • Backspacer/distanser?
 • Logotyper och märkningar?
 • Clip?

4. Övriga bedömningsområden

 • Hur upplevs passning och byggkvalitét (“F&F”)?
 • Är ytbehandlingarna som beskrivet? Exempelvis tumlade, blästrade eller slipade ytor, bladbeläggningar, färg etc
 • Hur känns kniven att greppa i hopfällt läge?
 • Hur är balansen i hopfällt läge?
 • Är det lätt att byta grepp eller vända kniven när den är hopfälld?
 • Hur upplevs fattningen när kniven skall öppnas?
 • Förutom tidigare nämnda form, hur uppfattas storlek på handtaget – längd, höjd och tjocklek?
 • Vilka är proportionerna mellan handtagets storlek och bladets längd?
 • Hur ser övergångar mellan olika material och komponenter ut?
 • Vilken kvalité är det på ytbehandlingarna?
 • Kvalitet på skruvar (senare)
 • Sitter bladet/bladen centrerat i ramen?

B. Öppning och lås

1. Hur känns kniven att öppna

 • En eller flera – går kniven att öppna med mer än en metod?
 • Vilken typ av öppningsmekanism är aktuell? Flipper, hål i bladet, tumknoppar, knappar/fjäder, AO, tvåhandsfattning, nagelskåra, gravitation, diskar, “wave-funktion” etc.
 • Hur är åtkomsten av öppningsmekanismen?
 • Är kniven ambidextriös?
 • Hur känns själva öppningsrörelsen? Både vad gäller mjukhet och motstånd.
 • Hur stort är motståndet som skall övervinnas för att påbörja öppning (“detent” alt “pull”)?
 • Hur fungerar öppningsmekanismen under själva rörelsen?

2. Hur låser kniven och hur släpper låset?

 • Om det finns lås, vilken typ är aktuell?
 • Finns det någon tendens till rörelse i bladet i horisontellt eller vertikalt (glapp eller spel)?
 • Är låset lätt att komma åt när det skall släppas?
 • Hur stort är motståndet när låset skall deaktiveras?
 • Hur känns bladet att stänga (walk & talk)? Är kniven exempelvis en “freedropper”?

C. Blad

Hur är knivens viktigaste del utformad?

 • Vilken bladform är aktuell? Är det ett “normalblad” eller en drop point, clip point, upswept, wharncliffe, spearpoint, dolk, sheepsfoot, spey, pen etc?
 • Är formen renodlad eller modifierad? I så fall hur?


1. Vilka mått har bladet?

 • Längd?
 • Bredd/höjd?
 • Godstjocklek?

2. Övriga bedömningsområden

 • Hur är spetsen designad?
 • Har bladet ricasso – ansats?
 • Styrkor respektive svagheter hos vald bladform. Generellt och i relation till tänkt användningsområde.
 • Finns det dekorativa element (hål, “blodskåror” eller liknande)?
  • Tillför de någonting estetiskt och i så fall vad?
  • Om det finns sådana detaljer – hur fungerar de rent praktiskt?
 • Har bladet text och logotyper? I så fall är de väl utförda och hur stora?
 • Vilken typ av yta har stålet? Är det exempelvis tumlat, blästrat, polerat, målat, försett med satinfinish eller beläggning (DLC etc) eller kombinationer av dessa.
 • För och nackdelar med respektive typ av ytbehandling.
 • Hur uppträder stålet? Generella egenskaper och egna erfarenheter.
 • Hur bra tar kniven egg och hur uthålligt är stålet?
 • Är bladet lätt att underhålla med avseende på reprofilering, slipning, skärpning/bryning, strigling.
 • Hur upplevs rosttrögheten?
 • Vilken typ av slipning är aktuell? Är bladet: skålslipat, flatslipat, konvext slipat, mejselslipat eller variationer på dessa?
 • Hur ser slipningen ut? Är bladet enkelt eller kombinationsslipat? Är sekundäreggen hög/låg, sabelslipad, “skandinavisk”, fullt flatslipad etc.
 • Hur mycket gods har bladet bakom eggen?
 • Hur förhåller sig slipning och geometri i relation till stålvalet?
 • Hur ser relationen mellan egg- och bladlängd ut?


4. Är fabriksslipningen väl utförd?

 • Är eggen jämnbred från häl till spets?
 • Är eggarna om kniven inte är mejselslipad, symmetriska på båda sidor?
 • Är eggen centrerad i relation till bladet?
 • Hur ser området kring eventuell ricasso/ansats ut (“plungeline”)?

D. Handtag/grepp

Hur upplevs kniven i handen?

1. Hur är handtaget konstruerat?

 • Har kniven ram eller ej?
  • Om ja hur är den utförd? Hel/partiell, dold/synlig, urborrrad/massiv?
  • Är konstruktionen öppen eller “hel”?
 • Hur ser handtaget ut, vilken typ handlar det om? Är det exempelvis: rakt/format grepp, vinklat i relation till bladet exempelvis “pistolgrepp”, finns urtag för fingrarna, är sidorna platta/tredimensionella etc.
 • Hur känns kniven att hålla i grundläggande grepp? “Hammargrepp”, “sabelgrepp”, omvänd fattning/”reverse”, “fillipino” – tummen långt fram på bladet, “icepick” – nedåtriktad, i “nypan” – “pinchgrip” med flera varianter.
 • Vilka material har använts i ram och grepp?
 • Hur upplevs balansen generellt?
 • Hur balanserar kniven i de olika greppen?
 • Hur uppfattas vikten när kniven greppas?
 • Är kniven “livlig” i handen – lätt att manövrera?
 • Är det lätt att skifta mellan fattningar?
 • Känns eventuellt clip i handen när man arbetar med kniven?
  • Fungerar lösningen praktiskt, estetiskt?
 • Finns hål för fånglina?
  • Om det finns, fungerar det rent praktiskt?

E. Att bära

 • Hur är det tänkt att kniven skall bäras? Löst i fickan, med clip, i fodral etc.
 • Hur ser eventuellt clip ut? Kort/långt, blankt/matt/färgat, tjockt/tunt, spetsigt/rundat, dubbelböj, etc.
 • Hur ser kniven ut i fickan? Hur mycket av kniven syns, hur väl syns clipet etc.
 • Är clipet flyttbart och i så fall till vilka positioner?
 • Är kniven lätt att dra och stoppa undan? Hur känns friktion mot tyg, spänst i materialet, utformning av “läppen”/ramp, storlek mm.
 • Hur mycket sliter kombinationen clip och material i greppet på textilier?
 • Hur upplevs de faktiska måtten på kniven i fickan?
 • Finns det kanter/hörn/flipperfenor som sticker ut?
 • Hur upplevs vikten när kniven bärs?
 • Är balansen i fickan god?

F. Funktion

Hur är kniven att faktiskt använda?

 • Hur uppträder kniven generellt? Stålsort och härdning i samklang med bladform, geometri och slipning och spetsens utformning etc.
 • Exempel på material som testas: Hår, papper – olika tjocklekar och typer, papp, kartong, trä – torkat och färskt, snöre/rep/tamp i olika material (t ex nylon och hampa), plast – hård och mjuk (förpackningar, “blisterpack”, PET-flaskor), mattor/gummi, buntband, tyg, tape – olika sorter, födoämnen som: rotsaker, grönsaker, kött/fågel/fisk, ost, frukt.
 • Sedan undersöks
  • Hur smidig kniven är att använda vid “snabba skär” – att öppna brev, paket, förpackningar, skära av snören och andra småsysslor.
  • Hur kniven känns att använda under något längre tid som täljande och/eller matberedning.

G. Vilket “andra” intryck ger kniven?

 • Hur relaterar designen till tänkt användningsområde på ett teoretiskt plan. Är formgivningen lyckad? Fungerar den som tänkt?
 • Hur förhåller sig kniven till “klassen”?
  • Vad gäller: sort/stil
  • Vilken är konkurrensen?
  • Hur står testobjektet sig i konkurrensen?
 • Har kniven några utmärkande egenheter som inte upptäckts tidigare?

H. Sammanfattning

En extensiv genomgång. Sen bakas de flesta upplevelser ihop till ett intryck som beskrivs med någon rad. Men likt ett gränssnitt finns det mer “under huven” än vad som visas.

1. Nyanserad, ändrad eller stadfäst uppfattning?

2. Styrkor och svagheter – vilka detaljer är bra respektive mindre bra eller t o m dåliga?

3. Därefter tillkommer:

Teknisk specifikation:

Längd utfälld:
Längd hopfälld:
Vikt: g
Bladlängd:
Godstjocklek:
Bladstål:
Handtag, material:
Lås:

Producerad av: , tillverkad i

Den tekniska specifikationen ser förstås annorlunda ut beroende på om det är en fällkniv eller en fastbladare som bedöms.

En gammal bild som jag döpte till “Knife Migration”

Alla eller delar av de här punkterna kan beaktas vid ett test av en kniv. Sen är det förstås ytterst varierande vilken vikt som fästs vid de olika delarna. Det påverkas av typ av kniv, tänkt användningsområde, ingående material, prisnivå och så vidare. Enkelt uttryckt en kockkniv, en dykarkniv, en jaktkniv och en fickkniv bedöms inte efter exakt samma kriterier. Någon hävdade att man borde göra det. Jag håller inte med och det är området för ett annat inlägg.

/ John, din knivrecensent i etern

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *