Integritetspolicy

På Knivshop.se / Live Lake AB org nr. 559324-4048 (fortsatt kallat Knivshop) tar vi din integritet på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Denna policy beskriver hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. Därtill beskrivs dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Inhämtning

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på flera sätt, exempelvis när du besöker oss på nätet eller genomför köp direkt av oss.

För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster behöver vi samla in information om dig. Informationen lämnas eller inhämtas direkt från dig som är kund eller om du besöker någon av våra webbsidor. Vi kan även komma att samla information från tredje part. Den information som kan komma att samlas in är: Person- och kontaktinformation, Betalningsinformation, Finansiell information, Kommunikation mellan dig och Knivshop.se, Information om beteende och geografisk positionering vid besök på våra webbsidor.

Hantering

Information som samlas in om dig används för att kunna tillhandahålla våra tjänster och uppfylla avtalsmässiga skyldigheter. Vi kan även komma att använda dina uppgifter för marknadsföring eller för information till dig om våra produkter och tjänster. Vidare använder vi informationen som underlag för vidareutveckling av våra produkter och tjänster. Läs mer om vår cookiehantering på vår sida om Cookies.

Tredje part

Behandling av personuppgifter kan komma att ske hos Knivshop.se samarbetspartners i den mån det är nödvändigt för fullgörande av våra skyldigheter mot dig. Din information kan komma att överföras eller delas med tredje part. Vi kommer vid sådana tillfällen vidta åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lag. Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, följande tredje parter: Myndigheter – Knivshop.se kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom Polismyndigheten, Skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt godkännande att göra det.

Utomlands

Dina personuppgifter avses att behandlas inom EU/ EES men kan i undantagsfall överföras till, och behandlas i, land utanför EU/ EES av annan leverantör eller underleverantör. Vi kommer då att vidta alla rimliga legal, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en lämplig skyddsnivå som är jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/ EES.

Lagringstid

Personuppgifter sparas endast så länge som det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål de avsetts för eller uppfylla skyldigheter enligt tillämpliga lagar och regler.

Rättigheter

Privatpersoner har rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter Knivshop behandlar om dem. Begäran om ett sådant registerutdrag ska göras skriftligen och vara undertecknat av den sökande samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Registerutdraget kommer sedan att skickas till folkbokförd adress. Du har även rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall där de ej längre är nödvändiga för det ändamål de blev insamlade för och där det inte finns rättsliga förpliktelser som förhindrar att uppgifterna raderas. Kontakta vår kundservice för fler instruktioner hur Knivshop administrativt hjälper dig med dessa rättigheter på hej@knivshop.se

Ändringar i Integritetspolicyn

Om vi ändrar vår integritetspolicy kommer vi att publicera den ändrade policyn här, med datum för ändringen. Vi rekommenderar att du regelbundet läser igenom policyn.

Ändringsdatum 2023-05-11

Cookies

För att kunna använda internetbutiken måste din webbläsare stödja och tillåta cookies för Knivshop.se. Om du avaktiverar cookies för Knivshop.se fungerar inte internetbutiken.

Vad är cookies?

En cookie är en textfil som vid uppkoppling mot en webbplats via internet sparas och vid senare besök, hämtas från, besökarens dator eller datorliknande enheter t.ex. mobiltelefoner/surfplattor. Cookien sparas i anslutning till de filer som används av datorns eller datorliknande enheters webbläsare eller motsvarande program. I vår internetbutik hittar du både förstapartscookies och tredjepartscookies. Förstapartscookies sätts av den webbplats som direkt anropas av användaren när denne anger webbplatsens adress genom att skriva in text eller klicka på en länk. Förstapartscookies används i internetbutiken för att identifiera användaren och komma ihåg gjorda inställningar samt vid genomförande av köp.

Om du går vidare till en webbsida som innehåller inbäddat innehåll, som till exempel YouTube eller Klarnas betallösning, kan du få cookies från dessa webbplatser. Dessa kallas för tredjepartcookies eftersom de kommer från en annan part än vår internetbutik som du i huvudsak besöker. Vi kontrollerar inte inställningen av dessa cookies, så besök tredjepartswebbplatserna för mer information om deras cookies och hur man hanterar dem. Alla tredjepartscookies som beskrivs nedan kan samla in personuppgifter. Vi tillhandahåller en länk till tredjeparts webbplats för mer information men det är tredjepart som är ansvarig för innehållet på deras sidor.

Hur använder Knivshop cookies?

Cookies hjälper oss att analysera webbtrafiken samt hjälper den vår internetbutik att anpassa sitt innehåll efter dig som individ när du besöker webbplatsen. Vi använder tex loggar gällande webbtrafiken för att identifiera vilka sidor som besöks, hur ofta och hur mycket m.m. för att kunna anpassa internetbutiken till alla besökare. Informationen används för statistikanalys och när den inte behövs mer så avlägsnas den från systemet. Cookies ger oss inte tillgång till din dator eller datorliknande enheter, eller annan information om dig utöver vad du accepterar att dela med sig av till oss. Du kan antingen välja att acceptera eller neka tillåtelse att använda cookies, dock kommer inte internetbutiken att fungera om du inte accepterar användningen av cookies.

Nödvändiga cookies: Dessa är nödvändiga för att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster så som att handla via hemsidan, chatta med oss m.m.

Funktionscookies: Dessa behövs för att vissa funktioner på webbplatsen ska fungera, tex för att bilder ska visas optimalt i den enhet du använder.

Analys- & anpassningscookies: Dessa används för att utveckla vår internetbutik och webbplats så vi kontinuerligt kan förbättra användarupplevelsen för dig som besökare. Det ger oss möjlighet att både erbjuda dig produkter och tjänster baserat på ditt köp och beteende på sajten, samt komma ihåg vad du lagt i varukorgen.

Marknadsföringscookies: Dessa cookies sätts inte av oss utan av våra samarbetspartners. De ger dig möjlighet att dela och gilla innehåll på webbplatsen samt gör så att vi kan rikta relevant marknadsföring gentemot dig.

Integritetspolicy

Se separat sida för att ta del av Knivshop integritetspolicy.

Ändringar i cookiehanteringen

Om vi ändrar i vår cookiehantering kommer vi att publicera ändringarna här, med datum för ändringen. Vi rekommenderar att du regelbundet läser igenom vår Cookie-sida.

Ändringsdatum 2023-05-11