Zanmai/Mcusta

 • Zanmai / Mcusta Bladskydd i trä, Sujihiki, 27 cm

  679 kr
 • Zanmai / Mcusta Bladskydd i trä, Santoku, 18 cm

  549 kr
 • Zanmai / Mcusta Bladskydd i trä, Petty, 15 cm

  438 kr
 • Zanmai / Mcusta Bladskydd i trä, Petty, 11 cm

  438 kr
 • Zanmai / Mcusta Bladskydd i trä, Nakiri, 16,5 cm

  599 kr
 • Zanmai / Mcusta Bladskydd i trä, Gyuto, 24 cm

  625 kr
 • Zanmai / Mcusta Bladskydd i trä, Gyuto, 21 cm

  568 kr
 • ZANMAI / MCUSTA Supreme Twisted Sujihiki, 27 cm

  4 999 kr
 • ZANMAI / MCUSTA Supreme Twisted Santoku, 18 cm

  3 390 kr
 • ZANMAI / MCUSTA Supreme Twisted Petty, 15 cm

  2 799 kr
 • ZANMAI / MCUSTA Supreme Twisted Petty, 11cm

  2 490 kr
 • ZANMAI / MCUSTA Supreme Twisted Nakiri, 16,5 cm

  3 259 kr
 • ZANMAI / MCUSTA Supreme Twisted Gyuto, 24 cm

  4 899 kr
 • ZANMAI / MCUSTA Supreme Twisted Gyuto, 21 cm

  2 999 kr
 • ZANMAI / MCUSTA Hybrid VG-10, Sujuhiki, 27 cm

  4 190 kr
 • ZANMAI / MCUSTA Hybrid VG-10, Santoku, 18 cm

  2 625 kr
 • ZANMAI / MCUSTA Hybrid VG-10, Nakiri, 16,5 cm

  2 950 kr
 • ZANMAI / MCUSTA Hybrid VG-10, Gyuto, 24 cm

  3 715 kr
 • ZANMAI / MCUSTA Hybrid VG-10 Petty, 15 cm

  2 250 kr
 • ZANMAI / MCUSTA Hybrid VG-10 Petty, 11 cm

  1 950 kr
 • ZANMAI/MCUSTA Classic Pro Damascus, Santoku 18 cm

  2 890 kr
 • ZANMAI/MCUSTA Classic Pro Damascus, Gyuto 24 cm

  3 490 kr
 • ZANMAI/MCUSTA Classic Pro Damascus, Gyuto 21 cm

  3 190 kr
 • ZANMAI / MCUSTA Classic Molybdenum, Sujihiki, 27 cm

  2 590 kr
 • ZANMAI / MCUSTA Classic Molybdenum, Sujihiki, 24 cm

  2 450 kr